Koulutukset2018-11-05T10:29:39+00:00

Puheen ymmärtämisen kuntoutus -koulutukset

Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus järjestää koulutuksia niin asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä kuin valmiina kokonaisuuksinakin. Kursseja järjestetään Suomessa, Alankomaissa ja muualla Euroopassa toiveiden mukaan. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi!

Tulevat kurssit

Tällä hetkellä uusia työpajoja ei ole suunnitteilla.

Mikäli olet kiinnostunut workshopista, ole ystävällinen ja ota sähköpostitse yhteyttä. Kerro millä paikkakunnalla haluaisit koulutuksen järjestettävän. Voit myös kysellä alueesi kollegoilta ovatko he kiinnostuneita osallistumaan. Mikäli osallistujia on vähintään kymmenen, pyrin järjestämään työpajan.

”Todella tärkeä aihe, josta tietoa on ollut saatavilla niukasti. Luennoitsijan ammattitaito ja tieto aiheesta harvinaisen hyvä! Käytännönläheisyydestä erityiskiitos!”

Kurssi-info

Koulutuksen tavoite on tarjota tietoa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta lapsilla ja nuorilla (1-16v), joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Tämä käytännönläheinen kurssi tarjoaa kokonaiskuvan puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävistä keinoista sekä tietoa yksittäisistä terapiatekniikoista. Kurssin jälkeen osallistuja osaa yhdistää uutta tietoa tähän kokonaiskuvaan ja soveltaa oppimaansa asiakastyössä. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.

Koulutuspäivän aikana käsitellään puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyviä riskejä, käydään läpi kolme eri osa-aluetta, joihin puheen ymmärtämisen kuntoutus voi keskittyä sekä käydään läpi mahdolliset puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävät terapiatekniikat, niiden näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus. Lisäksi kerrotaan lapsen iän merkityksestä suhteessa käytettäviin keinoihin ja käydään läpi kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää. Työpajan aikana osallistujat tekevät opitun perusteella kuntoutussuunitelman yhdelle asiakkaalleen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevan väitöskirjansa kirjallisuuskatsaukseen. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kehityksellinen kielihäiriö.

Workshopin hinta on 270e (sis. alv 24%). Koulutukseen kuuluu sähköinen luentomateriaali, aamukahvi, lounas ja iltapäivällä tuoremehu ja hedelmä. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään sähköpostitse tai oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 10. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 40. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Workshopin sisältö

Mitä riskejä puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyy?

Kenestä puhutaan, kun puhutaan lapsista, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia? Termien määrittelyä (specific language impairment versus developmental language disorder).

Voidaanko puheen ymmärtämistä kuntouttaa? Aiempi tutkimustieto puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta.

Harjoitus: Puheen ymmärtämisen kuntoutukseen tähtäävät terapiatekniikat.

Tehtävän purku yhdessä.

Puheen ymmärtämisen kuntoutuksen konseptualisointi. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä.

Lapsen kommunikointiympäristön muokkaamisen keinot. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Lapsen kielen vahvistamisen interventiot. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Lapsen kielen prosessoinnin kehittämiseen tähtäävät interventiot. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Viitekehys puheen ymmärtämisen kuntoutuksen menetelmistä. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä. Kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää.

Lapsen ikä suhteessa osa-alueisiin ja lähestymistapoihin. Implisiittiset ja eksplisiittiset keinot sekä mahdollinen selittävä tekijä: Procedural deficit hypothesis.

Omien asiakastapausten suhteutusta opittuun, alustavan kuntoutussuunnitelman tekoa opitun pohjalta yksin ja parityöskentelynä.

Tehtävän purku ryhmässä.

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua.

Kielelliset vaikeudet, riskit versus suojaavat tekijät.

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Suosittelijat

National University of Ireland Galway, School of Health Sciences, Discipline of Speech & Language Therapy, Senior Lecturer & Head of Discipline, Dr. Rena Lyons

Vantaan kaupunki, Terveyspalvelut, Kuntoutus / Puheterapia, Johtava puheterapeutti Sinikka Hannus

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Perheiden erityispalvelut, Lasten puheterapia, Johtava puheterapeutti Päivi Lehmusvuori

CogniMed, Aluepäällikkö, puheterapeutti Maiju Laitinen

Palautetta workshopista

”Ainutlaatuinen kurssi/koulutus, jolle on ollut todella paljon tarvetta!”

”Paljon tuoretta tietoa menetelmien vaikuttavuudesta kompaktissa paketissa.”

”Rakenne hyvin mietitty: edeten kliinisestä käytännöstä teoriaan ja viitekehykseen. Aihe kerrassaan tärkeä ja ainutlaatuinen: ensimmäinen ymmärtämiseen keskittyvä koulutus 27v jatkuneella uralla!”

”Kompakti kokonaisuus, ryhmätyöt antoisia, kerrankin aikaa pohtia kliinisiä asioita teoreettisemmin.”

”Paljon siirrettävää kliiniseen työhön.”

”Hyvä ja looginen kokonaisuus, jota voi hyödyntää omassa työssä. Kurssista sai paljon konkreettisia keinoja omaan työhön, se oli todella käytännönläheinen.”

”Aihetta käsiteltiin tieteelliseltä pohjalta, asiat esitettiin selkeästi, rauhallisesti, mutta hyvin edeten. Tuli kattavasti tietoa tutkimuksen nykytilanteesta + käytännön vinkkejä.”