Taking Turns

Taking Turns is  opgericht door Sirpa Tarvainen, logopedist en onderzoeker in opleiding bij de Universiteit van Helsinki. Taking Turns biedt scholing aan, voornamelijk voor professionals, gebaseerd op recent wetenschappelijke onderzoek. Onze visie is resultaten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de praktijk, het versterken van het evidence-based behandelen in spraak- en taaltherapie en met kwalitatief hoogwaardige logopedie het toekomst perspectief van de cliënten met taalproblemen te verbeteren.

Cursussen

Logopediepraktijk Taking Turns geeft colleges, cursussen en workshops over het verbeteren van taalbegrip bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De cursussen zijn voornamelijk gericht op professionals, met name logopedisten, die met de evaluatie en behandeling van het taalvermogen van kinderen en jongeren werken.

Logopedie

Logopedie heeft als doel de prestatie- en communicatievermogens van de cliënt in het dagelijks leven te verbeteren. Logopedie bestaat uit evaluatie, het plannen en het uitvoeren van een behandeling als individuele of groepstherapie, en de voorlichting en consultatie van de mensen om de cliënt heen. Logopedie mag alleen worden gegeven door een erkende logopedist.

“Thank you so much for an inspiring day. It was most valuable + beneficial. Feel very motivated to hurry back to clinic.”

Bestel het nieuwsbericht
en ontvang informatie over de komende cursussen.