Verbeteren van het taalbegrip–workshop

Taking Turns geeft verschillende webinars, waaronder ook gepersonaliseerde cursussen. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie over de cursussen.

Lijst van de bijscholingen

Please visit the English site to see the current webinars.

“Thank you so much for an inspiring day. It was most valuable + beneficial. Feel very motivated to hurry back to clinic.”

Cursusinformatie

De bedoeling van de cursus is inzicht te bieden in het verbeteren van het taalbegrip bij kinderen (1-16 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis. Deze praktische cursus biedt een beeld van de methoden waarmee men het taalbegrip kan verbeteren en biedt kennis over de individuele therapietechnieken. Na de cursus hebben de deelnemers inzicht in het verbeteren van taalbegrip en kunnen ze deze nieuwe kennis met reeds bestaande kennis combineren. Deze cursus is bedoeld voor logopedisten die met kinderen en jongeren werken.

Tijdens de cursus wordt het volgende besproken: risico’s gerelateerd aan problemen in het taalbegrip, de drie verschillende gebieden waar de behandeling zich op kan richten en de twee invalshoeken die in de behandeling gebruikt kunnen worden. De individuele behandelmethoden, en hoe men deze in praktijk toepassen kan, worden grondig behandeld. Ook wordt het effect van de methoden en het wetenschappelijke bewijs achter deze methoden besproken. Tenslotte wordt de leeftijd van het kind in relatie met de methoden besproken. Tijdens de workshop maken de deelnemers een behandelingsplan. Daarom wordt iedereen gevraagd om een cliënt case mee te nemen. De benodigde informatie is de leeftijd van het kind, een korte beschrijving van de achtergrond van het kind, problemen met taal en het effect van de taalproblemen op het dagelijkse leven.

Cursussen worden gegeven door Sirpa Tarvainen, logopedist en onderzoeker bij de Universiteit van Helsinki in Finland. De inhoud van de cursus is gebaseerd op haar proefschrift, die zij aan het schrijven is. De cursus combineert recent onderzoek over dit thema en haar ervaringen als logopedist. Tot slot levert de cursus grondige informatie die bruikbaar is in de praktijk.

De webinar zal in het Engels gegeven worden. Er is geen accreditatie voor deze workshop.

De kost van de workshop is €269 (incl. btw 24%). De kosten omvatten digitaal lesmateriaal. U kunt meer informatie aanvragen via email: info@takingturns.eu. Aanmeldingen kunnen via de onderstaande formulier gedaan worden. De benodigde informatie is naam, e-mailadres, adresegevens en telefoonnummer. Aanmelding is bindend. Het is wel mogelijk een plaatsvervanger te laten deelnemen. De workshop vindt doorgang  als er minimaal tien aanmeldingen zijn. De rekening wordt aan de deelnemers via e-mail gestuurd.

U bent van harte welkom!

Inhoud van de cursus

Risico’s gerelateerd aan problemen in het taalbegrip.

Over wie hebben we het als we het hebben over kinderen met problemen in het taalbegrip? Definiëren van terminologie (specific language impairment versus developmental language disorder/taalontwikkelingsstoornis).

Kan taalbegrip verbeterd worden? Bestaande kennis over het verbeteren van het taalbegrip en het effect hiervan.

Oefening: Behandelingsmethoden voor het verbeteren van taalbegrip.

De conceptualisering van taalbegripinterventies. Drie verschillende gebieden waar de behandeling zich op kan richten.

Methoden om de communicatieve omgeving van het kind te verbeteren en praktische tips.

Methoden om de taal te verbeteren en praktische tips.

Methoden die zich op taalverwerking richten en praktische tips.

Framework van taalbegripinterventies. Drie verschillende gebieden waar de behandeling zich op kan richten en twee invalshoeken die in de behandeling gebruikt kunnen worden.

De leeftijd van het kind in relatie tot de gebieden en de invalshoeken. Impliciete en expliciete therapiemethoden en de mogelijke verklaring (procedural deficit hypothesis).

De opgedane kennis relateren aan de eigen cliënt. Het maken van een behandelplan. Het behandelsplan bespreken.

Problemen in het taalbegrip, risico’s en beschermende factoren.

Inschrijven

  Aanmelding en annuleren

  Aanmelding is bindend. Het is wel mogelijk een plaatsvervanger te laten deelnemen. Bij een te geringe belangstelling kan Taking Turns besluiten de cursus niet door te laten gaan.

  Referentie

  National University of Ireland Galway, School of Health Sciences, Discipline of Speech & Language Therapy, Senior Lecturer & Head of Discipline, Dr. Rena Lyons

  University of Oslo, Department of Special Needs Education, Professor Emeritus, Anne-Lise Rygvold

  City of Vantaa, Health Services, Rehabilitation / Speech and Language Therapy, Head of Speech and Language Therapy Sinikka Hannus

  City of Helsinki, Social and Health Care Services, Special Services for Families, Children’s Speech and Language Therapy, Head of Speech and Language Therapy Päivi lehmusvuori

  CogniMed, Head of District, Speech and Language Therapist Maiju Laitinen

  Commentaar

  “Very practical & usable in the clinic”

  “Just what I needed! Exceptionally informative.”

  “I really found this course useful. The evidence base was clearly presented & gave me lots of fresh therapy ideas.”

  “Very useful day. Affirming what I’m doing but allowing me to re-evaluate & expand on my repertoire of therapy techniques.”

  “Very clear and informative. Clarifies evidence base in this area + will result in changes in my clinical practice.”

  “An excellent day with valuable reviews of the literature”

  “This workshop was so practical and relevant to everyday, to clinical practise.”

  “This workshop has really got me thinking about how I teach and talk about strategies to parents and teachers. I really liked the importance of making strategies explicit.”