Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun
– GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Ti 4.6.2024, klo 8.30–16.30 

Webinaari

Koulutuksen hinta on 349€ sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.5.

Ti 12.11.2024, klo 8.30–16.30 

Webinaari

Koulutuksen hinta on 349€ sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.10.

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen tavoitteena on tarjota uutta tietoa, harjaannusta ja näkökulmia GAS-prosessiin suhteessa ICF-viitekehykseen. Esimerkkien painopiste on vaikeaksi koetussa puheen ymmärtämisessä, mutta koulutus sopii myös laajemmin erilaisten asiakkaiden tilanteen pohdintaan ja tavoitteiden hahmotteluun.  Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät kuntoutus- tai arviointityössä lasten ja nuorten parissa.

Päivän aikana käydään läpi teoriaa ja esitellään työkaluja tarpeen hahmottamisen ja tavoitteiden asettamisen tueksi. Lisäksi käsitellään GAS-tavoitteiden hahmottelua, edistymisen mittarin eli indikaattorin valintaa ja asteikoiden laadintaa ICF:n eri tasoille. ICF:ää käytetään koulutuksessa yleisenä viitekehyksenä asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisessa eikä ennakkotietoja ICF:stä edellytetä. Koulutuksessa esitellään runsaasti konkreettisia esimerkkejä erilaisista tavoitteista ja indikaattoreista, jotka voit ottaa heti käyttöön. Yhteinen pohdinta ja keskustelu ovat päivän aikana keskeisessä roolissa. Koulutuksen aikana tehdään opitun perusteella GAS-tavoite omalle asiakkaalle. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen sekä asiakkaan ja perheen näkemys siitä, minkä olisi tärkeintä muuttua.

Tästä ja tulevista koulutuksista kertyvä anonyymi esimerkkimateriaali viedään yksityiseen Facebook-ryhmään, johon osallistujat voivat halutessaan liittyä.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Väitöskirjatutkimuksensa käsittelee lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen kuntoutusta.

Koulutuksen osallistujilta edellytetään perustietoja GAS-menetelmän suhteen. Ennen koulutusta olisikin hyvä tutustua soveltuvin osin seuraavaan materiaaliin tai hieman kerrata sitä:

Kelan materiaali yhteistyökumppaneille GAS-menetelmään liittyen:
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma

GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä:
https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/puheterapeuttien-gas-ideapankki/

Kertaukseen kannattaa varata aikaa omasta osaamisesta, kokemuksesta ja kouluttautumisesta riippuen.

Koulutuksen hinta on 349€ (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot tai laskun maksajan sähköpostiosoite sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Koulutus järjestetään kun osallistujia on vähintään seitsemän. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

GAS-tavoitteiden suhde lapsen kokonaistilanteeseen

Lapsen ja perheen tukeminen tarpeen ja tavoitteen tunnistamisessa: Lapsen metkut, tuettu päätöksenteko, motivoiva haastattelu, muokattu ihmekysymys, Spiral –peli ja COPM.

Arvioivan ja kuntouttavan tahon rooli GAS-prosessissa

Kun tavoitteita on paljon – kenen tavoite valitaan?

Tavoitteiden suhde ICF-viitekehykseen

Esimerkkitavoitteita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Indikaattori ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkki-indikaattoreita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Asteikko ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkkiasteikoita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Esimerkkejä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen osa-alueille (ympäristö, kieli, kielen prosessointi) ICF:n tasojen mukaan

Tavoitteiden suhteuttaminen aikaan

Tarkistuslistan käyttö

Omien asiakastapausten suhteutusta opittuun, alustavan GAS-tavoitteen, indikaattorin ja asteikon hahmottelu opitun pohjalta itsenäisesti ja parin kanssa

Tehtävän purku ryhmässä

Reflektointia

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Palautetta koulutuksesta

  ”Koulutus oli todella avartava, antoi positiivisen kokemuksen GAS-tavoitteiden asetteluun.”

  ”Hyvin vastasi käytäntöön eli Gas.ien muodostamiseen tuli paljon työkaluja / ajatuksia / syvyyttä…”

  ”Erittäin hyvä, konkreettinen ja helposti sovellettavissa oleva koulutus.”

  ”Avasi silmäni ICF-GAS -ajatteluun.”

  ”Hyvin jäsennelty ja koostettu koulutus ja puheterapeutin työhön suoraan liittyvä.”

  ”Paljon myös materiaalia, jota koulutuksen jälkeen jää työkaluksi.”

  ”Kiitos <3 Iso työ, josta iso apu konkreettiseen arjesta nousevaan haasteeseen.”

  ”Hyvä kouluus, avasi GAS-tavoitteiden tekemistä yleisesti”

  ”Kiitos, kyllä sai taas uutta virtaa ja näkövinkkeliä tähänkin touhuun 🙂 ”

  ”Selkeä, käytännönläheinen, inspiroiva, ajatustapaa muuttava, hyvin saa opit heti asiakastyöhön!”

  ”Voi suoraan ottaa keinoja omaan työhön, mikä parantaa laatua.”

  ”Hyödyllinen aloittelevalle kuntouttajalle.”

  ”Kiitos. Tästä sain konkreettisia työkaluja omaan työhön.”

  ”Kiitos, että reagoit prosessikaavion tekoon eli saatiin TOIMINTAMALLI 🙂 ”

  ”Koulutus piti mielenkiinnon yllä ja avasi uusia näkökulmia sekä jäsensi GAS-menetelmää. Opin myös uutta (erityisesti ICF).”

  ”Erinomaisesti jäsennelty! Teoria oli täsmällinen ja suoraan konkretiaan + käytäntöön sidottu.”

  ”Sirpa erittäin hyvin huomioit kohdeyleisön ja otit osavalla & pedagogisella tavalla mukaan oppimisprosessiin.”

  ”Kiitos! Tämä oli konkreettinen koulutus yleisesti GASiin.”

  ”Suosittelen koulutusta muillekin.”

  ”Iso kiitos! Tälle oli tarvetta!”