GAS-tavoitteiden luominen lapsille, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia

Ke 2.11.2022, klo 9–16 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Pilottityöpajan hinta on 329€ (norm. 369€) sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen tavoitteena on tarjota harjaannusta ja näkökulmia GAS-prosessiin kun asiakkaana on lapsi, jolla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät kuntoutus- tai arviointityössä lasten ja nuorten parissa.

Päivän aikana käydään läpi hieman teoriaa ja esitellään muutamia työkaluja tarpeen hahmottamisen ja tavoitteiden asettamisen tueksi. Koulutuksessa ei käydä läpi perustietoja GAS-menetelmästä vaan osallistujilta edellytetään perustiedot menetelmän suhteen. Ennen koulutusta olisikin hyvä tutustua soveltuvin osin seuraavaan materiaaliin tai hieman kerrata sitä:

Kelan materiaali yhteistyökumppaneille GAS-menetelmään liittyen:
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma

GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä:
https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/puheterapeuttien-gas-ideapankki/

Kertaukseen kannattaa varata tunti tai enemmän omasta osaamisesta, kokemuksesta ja kouluttautumisesta riippuen.

Päivän aikana harjoitellaan lisäksi GAS-tavoitteiden hahmottelua, indikaattorin valintaa ja asteikoiden laadintaa kuvitteellisten ja oikeiden asiakasesimerkkien avulla. Yhteinen pohdinta ja keskustelu ovat päivän aikana keskeisessä roolissa. Koulutuksessa voidaan käydä läpi 1–4 osallistujien omaa asiakastapausta GAS-prosessin näkökulmasta. Mikäli haluat esitellä omaa asiakastapaustasi, ilmoitathan asiasta ilmoittautumisesi yhteydessä tai pian sen jälkeen. Esimerkkiasiakkaat valitaan ilmoittamisjärjestyksessä tai sopivuuden mukaan. Valmistauduthan esittelemään asiakastapauksesi niin, ettei häntä voi tunnistaa.

Koulutuksessa käytetään mm. Flinga-työskentelyalustaa, joten otathan mahdollisuuksiesi mukaan läppärin tai tabletin mukaan työpajaan. Tästä ja tulevista koulutuksista kertyvä anonyymi esimerkkimateriaali viedään yksityiseen Facebook-ryhmään, johon osallistujat voivat halutessaan liittyä.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Väitöskirjatutkimuksensa käsittelee lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen kuntoutusta.

Pilotin hinta on 329€, (norm. 369€, sis. alv 24%). Pilottiin osallistuneilta edellytetään palautelomakkeen täyttöä koulutuksen päätyttyä. Halukkaat voivat myös osallistua noin puoli tuntia kestävään palautekeskusteluun, joka pidetään heti koulutuksen päätyttyä. Palautteen perusteella työpajaa muokataan lopulliseen muotoonsa.

Koulutukseen sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas sekä sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite, laskutustiedot tai laskun maksajan sähköpostiosoite ja mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 10. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

GAS-tavoitteiden suhde lapsen kokonaistilanteeseen

Tavoitteiden hahmottelu: tarve ja tavoite

Arvioivan ja kuntouttavan tahon rooli GAS-prosessissa

Kun tavoitteita on paljon – kenen tavoite valitaan?

Tavoitteiden suhde ICF-viitekehykseen

Esimerkkitavoitteita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Indikaattori ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkki-indikaattoreita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Asteikko ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkkiasteikoita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Suhteutus aikaan

Tarkistuslistan käyttö

Esimerkkitapausten käsittelyä

Reflektointia

Ilmoittaudu mukaan

    Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

    Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.