Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun
– GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Ke 8.3.2023, klo 9–17 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Työpajan hinta on 329€ sisältäen aamu- ja iltapäivätarjoilun, lounaan sekä sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.2.

Tietoa koulutuksesta

Työpajan tavoitteena on tarjota uutta tietoa, harjaannusta ja näkökulmia GAS-prosessiin suhteessa ICF-viitekehykseen. Esimerkkien painopiste on vaikeaksi koetussa puheen ymmärtämisessä, mutta koulutus sopii myös laajemmin erilaisten asiakkaiden tilanteen pohdintaan ja tavoitteiden hahmotteluun.  Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät kuntoutus- tai arviointityössä lasten ja nuorten parissa.

Päivän aikana käydään läpi teoriaa ja esitellään työkaluja tarpeen hahmottamisen ja tavoitteiden asettamisen tueksi. Lisäksi harjoitellaan GAS-tavoitteiden hahmottelua, edistymisen mittarin eli indikaattorin valintaa ja asteikoiden laadintaa ICF:n eri tasoille. Koulutuksessa esitellään runsaasti konkreettisia esimerkkejä erilaisista tavoitteista ja indikaattoreista, jotka voit ottaa heti käyttöön. Yhteinen pohdinta ja keskustelu ovat päivän aikana keskeisessä roolissa. Työpajan aikana osallistujat tekevät opitun perusteella GAS-tavoitteen yhdelle asiakkaalleen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen sekä asiakkaan ja perheen näkemys siitä, minkä olisi tärkeintä muuttua.

Koulutuksessa käytetään mm. Flinga-työskentelyalustaa, joten otathan mahdollisuuksiesi mukaan läppärin tai tabletin työpajaan. Tästä ja tulevista koulutuksista kertyvä anonyymi esimerkkimateriaali viedään yksityiseen Facebook-ryhmään, johon osallistujat voivat halutessaan liittyä.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Väitöskirjatutkimuksensa käsittelee lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen kuntoutusta.

Koulutuksen osallistujilta edellytetään perustietoja GAS-menetelmän suhteen. Ennen koulutusta olisikin hyvä tutustua soveltuvin osin seuraavaan materiaaliin tai hieman kerrata sitä:

Kelan materiaali yhteistyökumppaneille GAS-menetelmään liittyen:
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma

GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä:
https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/puheterapeuttien-gas-ideapankki/

Kertaukseen kannattaa varata aikaa omasta osaamisesta, kokemuksesta ja kouluttautumisesta riippuen.

Koulutuksen hinta on 329€ ( sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy aamu- ja iltapäivätauon tarjoilut, lounas sekä sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite, laskutustiedot tai laskun maksajan sähköpostiosoite ja mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään seitsemän. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

GAS-tavoitteiden suhde lapsen kokonaistilanteeseen

Lapsen ja perheen tukeminen tarpeen ja tavoitteen tunnistamisessa: Lapsen metkut, tuettu päätöksenteko, motivoiva haastattelu, muokattu ihmekysymys, Spiral –peli ja COPM.

Arvioivan ja kuntouttavan tahon rooli GAS-prosessissa

Kun tavoitteita on paljon – kenen tavoite valitaan?

Tavoitteiden suhde ICF-viitekehykseen

Esimerkkitavoitteita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Indikaattori ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkki-indikaattoreita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Asteikko ja mahdollisia sudenkuoppia

Esimerkkiasteikoita suorituksen, osallisuuden, ympäristön ja yksilön tasolle

Esimerkkejä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen osa-alueille (ympäristö, kieli, kielen prosessointi) ICF:n tasojen mukaan

Tavoitteiden suhteuttaminen aikaan

Tarkistuslistan käyttö

Omien asiakastapausten suhteutusta opittuun, alustavan GAS-tavoitteen, indikaattorin ja asteikon hahmottelu opitun pohjalta itsenäisesti ja parin kanssa

Tehtävän purku ryhmässä

Reflektointia

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Palautetta koulutuksesta

  ”Erittäin hyvä, konkreettinen ja helposti sovellettavissa oleva koulutus.”

  ”Avasi silmäni ICF-GAS -ajatteluun.”

  ”Hyvin jäsennelty ja koostettu koulutus ja puheterapeutin työhön suoraan liittyvä.”

  ”Paljon myös materiaalia, jota koulutuksen jälkeen jää työkaluksi.”

  ”Kiitos <3 Iso työ, josta iso apu konkreettiseen arjesta nousevaan haasteeseen.”

  ”Hyvä kouluus, avasi GAS-tavoitteiden tekemistä yleisesti”

  ”Hyvin rakennettu, tärkeät teemat nostetettu.”

  ”Konkreettista, hands on”

  ”Erittäin hyvä!”

  ”ICF – hyvin huomioitu, antaa työkaluja ICF-ajattelun kehittämiseen.”

  ”Kiitos. Tästä sain konkreettisia työkaluja omaan työhön.”

  ”Koulutus piti mielenkiinnon yllä ja avasi uusia näkökulmia sekä jäsensi GAS-menetelmää. Opin myös uutta (erityisesti ICF).”

  ”Erinomaisesti jäsennelty! Teoria oli täsmällinen ja suoraan konkretiaan + käytäntöön sidottu.”

  ”Sirpa erittäin hyvin huomioit kohdeyleisön ja otit osavalla & pedagogisella tavalla mukaan oppimisprosessiin.”

  ”Kiitos! Tämä oli konkreettinen koulutus yleisesti GASiin.”

  ”Suosittelen koulutusta muillekin.”

  ”Iso kiitos! Tälle oli tarvetta!”