Interventioklinikka

Ke 25.9.2024 klo 9-17

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Koulutuksen hinta on 359€ sisältäen aamu- ja iltapäivätarjoilun, lounaan sekä sähköisen materiaalin. Viimeinen päivä ilmoittautua on 23.8.

Tietoa koulutuksesta

Interventioklinikan tavoitteena on tarjota osallistujille lisää varmuutta oman terapiatyön suunnitteluun sellaisten asiakkaiden suhteen, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka tekevät kuntoutustyötä lasten ja nuorten parissa.

Koulutuspäivän aikana jokainen osallistuja tekee omalle asiakkaalleen terapiasuunnitelman. Tämä terapiasuunnitelma kokoaa yhteen ne keskeiset tekijät, jotka tukevat kyseisen terapiajakson suunnittelua. Jokaista osallistujaa pyydetään terapiasuunnitelman tekoa ajatellen ottamaan oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen, perheen kanssa sovittu tavoite sekä käytettävissä olevien käyntien määrä.

Terapiasuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa täytetään yhdessä asiakkaan ja lähi-ihmistensä kanssa. Se soveltuu KELAn edellyttämäksi yksilöterapiasuunnitelmaksi ja sisältää KELAn edellyttämät teemat. Tämän lisäksi asiakasperheen kanssa täytettävä osa terapiasuunnitelmasta soveltuu kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa sovellettavaksi. Tavoitteena on hyödyntää tätä terapiasuunnitelmaa intervention suunnittelussa ja toteutuksessa.

Terapiasuunnitelman toinen osa on tarkoitettu terapeutin omaksi työkaluksi intervention sisältöä ajatellen. Terapiasuunnitelmaa tehdään tutkimustietoon pohjautuen ja se yhdistyy konkreettisiin toimintaideoihin. Osallistuja saa koulutuksessa käytettävät terapiasuunnitelmapohjat sähköisesti omaa kliinistä käyttöä varten.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
·        Ymmärtää mitkä tekijät ovat yhteydessä kielellisen kuntoutukseen tehokkuuteen
·        Ymmärtää yhä syvemmin lapsen iän merkityksen terapian suunnittelussa
·        On tietoisempi eri terapiatekniikoista kielelliseen kuntoutukseen
·        On varmempi menetelmien teoriataustan arvioinnissa
·        Osaa yhä paremmin soveltaa terapiatekniikoita eri toimintoihin lapsen kiinnostuksen mukaan
·        Omaa keinoja hyödyntää terapiasuunnitelmaa niin asiakasperheen kanssa työskentelyyn kuin omaan suunnitteluun.

Koska tässä koulutuksessa tarvitaan ennakkotietoa muun muassa kuntoutuksessa käytettävistä lähestymistavoista, eri terapiatekniikoista, tavoitteiden hahmottelusta ICF:n eri tasoille sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi- ja seurantamittareista, seuraavat koulutukset, tai ainakin kaksi ensimmäistä, olisi hyvä olla käytynä ennen interventioklinikkaan osallistumista:
·        Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
·        Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II
·        Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä
·        Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevan väitöskirjansa meta-analyysiin puheen ymmärtämisen kuntoutuksen tehokkuuteen liittyvistä tekijöistä sekä muuhun tutkimuskirjallisuuteen. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten ja nuorten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on 359€ (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäivätarjoilut sekä lounas. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite, laskutustiedot ja mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Koulutus järjestetään kun osallistujia on vähintään 7. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Tavoite suhteessa ICF:ään

Asiakkaan ja lähi-ihmisten voimavarat kuntoutumisprosessille

Asiakkaan toteuttama kuntoutumista edistävä toiminta

Käytettävissä olevat arviointi- ja seurantamenetelmät

Intervention tehokkuuteen liittyvät tekijät

Terapiatekniikoiden lähestymistavan tunnistaminen ja sopivan lähestymistavan valinta

Lähestymistavan yhteys tehokkuuteen, ikään, käytettävissä olevaan käyntimäärään ja terapian vaiheeseen

Menetelmät ja tekniikat suhteessa kieleen

Menetelmien teoriataustan arviointi

Tekniikoiden yhdistäminen lasta kiinnostavaan toimintaan

Omasta terapiasuunnitelmasta keskustelua kollegan kanssa, yhteinen purku

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Suosittelijat

  Susanna Surakka, puheterapeutti ja palveluesihenkilö (Sanapolku Oy), väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto)

  Palautetta koulutuksesta

  ”Superhyvä! Tarpeeksi käytännönläheinen.”

  ”Paljon konkreettisia vinkkejä suoraan terapiatyöhön.”

  ”Oman casen pohdinta päivän edetessä vielä entisestään auttoi tiedon linkittämistä omaan työhön.”

  ”Hyödyllinen ja käytännönläheinen kokonaisuus.”

  ”Terapiasuunnitelman ja yksilöterapiasuunnitelman tekemiseen tuli paljon käyttökelpoista tietoa ja vinkkiä.”

  ”Selkeä kokonaisuus, joka eteni loogisesti.”

  ”Tästä oli suuresti apua omaan työhön ja varmuutta tekemiseen.”

  ”Teoria yhdistetään käytäntöön, paljon ideoita ja ajatuksia oman työn kehittämiseen.”

  ”Päivän rakenne toimiva ja selkeä!”

  ”Antaa paljon työkaluja arjen työhön. ”

  ”Todella hyvä!! 🙂 ”