Koulutukset

Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla -työpaja

Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun                     – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Vierailijakoulutus vaihtelevista teemoista, toteutetaan tarpeen mukaan

Tulossa myöhemmin

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen – aikasarja-asetelman käyttö kliinisessä työssä

Tämän suunnitteilla olevan koulutuksen tarkoituksena on esitellä keinoja mitata kuntoutuksen vaikuttavuutta kliinisessä työssä aika-sarja-asetelman avulla. Mikäli asiakkaan taitoja mitataan vain ennen ja jälkeen kuntoutuksen, ei voida osoittaa, että muutos on johtunut kuntoutuksesta. Muutosta voivat selittää myös esimerkiksi spontaani paraneminen, muu tuki tai lapsen kypsyminen. Aikasarja-asetelmalla voidaan kontrolloida muiden tekijöiden vaikutusta kuntoutumisen mittaamiseen.

Koulutuksessa esitellään aikasarja-asetelma ja sen sovellusmahdollisuuksia kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen puheterapiassa ylipäätään, mutta erityisesti puheen ymmärtämisen kuntoutuksen suhteen. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka toimivat arviointi- tai kuntoutustyössä. Myös muut kuntoutusalan ammattilaiset ovat tervetulleita koulutukseen.

Jos haluat kuulla ensimmäisten joukossa koulutuksen järjestämisestä, tilaa uutiskirje etusivulta.

”Paljon tuoretta tietoa menetelmien vaikuttavuudesta kompaktissa paketissa.”