Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen –koulutus

Ke 8.11.2023 klo 9-17

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Koulutus on täynnä.

Ti 19.3.2024 klo 9-17

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Koulutuksen hinta on 349€ sisältäen aamu- ja iltapäivätarjoilun, lounaan sekä sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.2.

Tietoa koulutuksesta

Haluaisitko tuntea olosi varmemmaksi asiakkaasi edistymisen arvioinnissa?

Kaipaatko keinoja tehdä kuntoutuksen aiheuttamaa muutosta näkyväksi?

Tämä koulutus tarjoaa juuri tätä, sillä koulutuksen tarkoituksena on esitellä keinoja mitata kuntoutuksen vaikuttavuutta kliinisessä työssä. Se on suunnattu kuntoutus- tai arviointityötä tekeville puheterapeuteille tavoitteena tarjota välineitä arkeen.

Päivän aikana esitellään tapoja mitata niin erilaisissa kielellisissä taidoissa kuin osallisuudessa tapahtuvaa muutosta. Lisäksi koulutuksessa esitellään aika-sarja-asetelman idea. Mikäli asiakkaan taitoja mitataan vain ennen ja jälkeen kuntoutuksen, ei voida osoittaa, että muutos on johtunut kuntoutuksesta. Muutosta voivat selittää myös esimerkiksi muu tuki tai lapsen kypsyminen. Aikasarja-asetelmalla voidaan kontrolloida muiden tekijöiden, kuten kypsymisen vaikutus, ja näin tunnistaa juuri kuntoutuksen aiheuttama muutos.

Esimerkeissä käsitellään muiden kielellisten taitojen lisäksi myös vaikeaksi koettua puheen ymmärtämisen taitojen muutoksen mittaamista. Päivän päätteeksi esitellään eri mahdollisuuksia esittää numeerisesti tapahtunut muutos, jolla voidaan motivoida asiakasta ja lähi-ihmisiä sekä konkretisoida tapahtunutta muutosta myös lausuntoon.

Koulutuksen käyneet voivat halutessaan liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, johon kerätään materiaalia kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Väitöskirjansa käsittelee puheen ymmärtämisen kuntoutusta lapsilla ja nuorilla. Koulutus perustuu väitöskirjatutkimuksen aikana opittuun ja hankittuun tietoon. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on €349 (sis. alv 24%, pilotti marraskuuss €249). Koulutukseen sisältyy aamu- ja iltapäivätarjoilut, lounas ja sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 7. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Miten vaikuttavuutta tällä hetkellä mitataan?

Miksi vaikuttavuuden mittaamista tarvitaan?

Aikasarja-asetelman esittely

Eri tehtäviä edistymisen mittaamiseen seuraaville kielen alueille:

  • Sanasto
  • Kielioppi
  • Lausetasoinen ymmärtäminen tai tuotto
  • Tarinan ymmärtäminen tai tuotto
  • Päättely ”rivien välistä”

Tehtävän pohtiminen omalle asiakkaalle

Tehtävät suhteessa ICF:ään

Tehtäväehdotuksia ympäristön, yksilön, osallisuuden ja kokonaisvaltaisen muutoksen mittaamiseen

Oman asiakastapauksen pohdintaa, keskustelua

Mitä tehdä kerätyn datan suhteen? Tulosten esittäminen numeraalisesti

Ilmoittaudu mukaan

    Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

    Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.