Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen –koulutus

Ma 4.11.2024 klo 9-17

Lapland Hotels, Kirkkokatu 3, Oulu

Koulutuksen hinta on 359€ sisältäen aamu- ja iltapäivätarjoilun, lounaan sekä sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.10.

Tietoa koulutuksesta

Haluaisitko tuntea olosi varmemmaksi asiakkaasi edistymisen arvioinnissa?

Kaipaatko keinoja tehdä kuntoutuksen aiheuttamaa muutosta näkyväksi?

Tämä koulutus tarjoaa juuri sitä, sillä koulutuksen tarkoituksena on esitellä keinoja mitata kuntoutuksen vaikuttavuutta kliinisessä työssä. Se on suunnattu erityisesti kuntoutustyötä tekeville puheterapeuteille tavoitteena tarjota välineitä arkeen. Koulutus sopii niin lasten kuin aikuisten kanssa työskenteleville puheterapeuteille.

Päivän aikana esitellään tapoja mitata niin asiakkaan toiminnassa (kielelliset taidot, puheilmaisu, sujuvuus) kuin osallisuudessa (leikki, kaveritaidot, tyytyväisyys osallisuuteen) tapahtuvaa muutosta.

Lisäksi koulutuksessa esitellään aikasarja-asetelman idea. Mikäli asiakkaan taitoja mitataan vain ennen ja jälkeen kuntoutuksen, ei voida osoittaa, että muutos on johtunut kuntoutuksesta. Muutosta voivat selittää myös esimerkiksi muu tuki tai lapsen kypsyminen. Aikasarja-asetelmalla voidaan kontrolloida muiden tekijöiden vaikutus ja näin tunnistaa juuri kuntoutuksen aiheuttama muutos.

Päivän päätteeksi esitellään mahdollisuuksia esittää tapahtunut muutos visuaalisesti ja numeerisesti. Näiden avulla voidaan motivoida asiakasta ja lähi-ihmisiä sekä konkretisoida tapahtunutta muutosta myös lausuntoon.

Koska käytämme koulutuksessa sähköisiä työskentelyalustoja (Flinga, Drive), olisi hienoa jos voisit mahdollisuuksien mukaan ottaa läppärin mukaan. Tabletti toimii todennäköisesti myös kyseisen ohjelman suhteen. Koulutuksen käyneet voivat halutessaan liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, johon kerätään materiaalia kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Väitöskirjansa käsittelee puheen ymmärtämisen kuntoutusta lapsilla ja nuorilla. Koulutus perustuu väitöskirjatutkimuksen aikana opittuun ja hankittuun tietoon. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on €359 (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy aamu- ja iltapäivätarjoilut, lounas sekä sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, maksajan osoite ja laskutustiedot sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 7. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 25. Mikäli ilmoittautumisia ei tule riittävästi, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Miksi vaikuttavuuden mittaamista tarvitaan?

Miten vaikuttavuutta tällä hetkellä mitataan?

Aikasarja-asetelman esittely

Mitä taitoa tai asiaa oman asiakkaasi kohdalla olisi tärkeä mitata?

Eri tehtäviä edistymisen mittaamiseen seuraaville kielen ja puheen alueille:

 • Sanasto
 • Kielioppi
 • Lausetasoinen ymmärtäminen
 • Puheilmaisu
 • Tarinan ymmärtäminen tai kerronta
 • Päättely ”rivien välistä”
 • Sujuvuus

Tehtävät suhteessa ICF:ään

Tehtäväehdotuksia ympäristön, yksilön, osallisuuden ja kokonaisvaltaisen muutoksen mittaamiseen

Tehtävän pohtimista omalle asiakkaalle, keskustelua

Mitä tehdä kerätyn datan suhteen? Tulosten esittäminen visuaalisesti ja numeraalisesti

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Palautetta koulutuksesta

  ”Kiitos innostavasta koulutuksesta!”

  ”Koulutus oli todella tarpeellinen ja suosittelen koulutusta kaikille puheterapeuteille.”

  ”Asiapitoinen, tärkeä ja selkeä.”

  ”Koulutuksessa sai hyviä konkreettisia työkaluja, erilaisia mittareita”

  ”loistava”

  ”Koulutus antoi mukavasti konkreettisia vinkkejä ja välineitä käytännön työhön.”

  ”Lisäksi iso plussa lisämateriaalien runsaudesta (Excelit, Facebook-ryhmä yms.)!”

  ”Kiitos paljon, Sirpa, todella antoisasta ja mielenkiintoisesta koulutuksesta! 🙂 ”

  ”Todella hyvä.”

  ”Antoi välittömästä käyttöönotettavia työkaluja käytännön työhön.”

  ”Koulutus oli hyvin mietitty/koostettu kokonaisuus. Kuuntelun ja itse tekemisen osuus oli tasapainossa.”

  ”Kiinnostava, käytännönläheinen ja hyvin valmiiksi pureskeltua tietoa, jota itse ei arjen työssä ehtisi työstämään / etsimään.”

  ”Erittäin tärkeitä asioita, joita on tullut pohdittua. Nyt sain paljon hyviä työkaluja ja intoa kehittää työtäni tähän suuntaan.”

  ”Toi paljon kaivattua selkeyttä ja varmuutta oman työn vaikuttavuuden mittaamiseen.”

  ”Erittäin käytännönläheinen, paljon konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja kliiniseen työhön.”

  ”Selkeä, paljon konkreettista, suoraan kuntoutustyöhön sovellettavissa olevaa sisältöä.”

  ”Tärkeä aihe, johon ei ole aiemmin ollut koulutusta.”

  ”Todella ajatuksia herättävä koulutus! Uusia työkaluja myös arvioivalle puolelle esim. tavoitteiden asetteluun”

  ”Sopivasti kuunneltavaa luennointia ja itse tekemistä. Hyvää, avointa keskustelua!”

  ”Koultus kohdistui tosi tärkeään & ajankohtaiseen tarpeeseen, jokaisella mahdollisuus soveltaa.”

  ”Tärkeä aihe, hyvin jäsennelty kokonaisuus haastavasta aiheesta.”

  ”Hyödyllinen, uusia ajatuksia herättävä & ammattiosaamista kasvattava”

  ”Tärkeitä ajatuksia ja työkaluja kaikkeen kuntoutukseen.”

  ”Hyvä ja käytännönläheinen aihe. Olen käyttänyt tätä työssä aika paljonkin, mutta koulutuksessa tuli paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia siihen mitä kaikkea – ja miten voi mitata.”

  ”Teorian ja käytännön suhde oli hyvä.”

  ”Kiitos että jaat osaamistasi ja teet sen käytännönläheisesti, taustalla kuitenkin paljon tutkimustietoa ja viimeisempiä menetelmiä 🙂 ”

  ”Ihan mahtavaa! Kiitos, kun olet keksinyt tämän aiheen, siitä kouluttamisen tärkeyden ja luonut kattavan ja hyvän koulutuspaketin.”

  ”Suosittelisin koulutusta kollegalle lämpimästi!”

  ”Kiitos koulutuksesta! Oli kivaa! 🙂 ”