Logopedie heeft als doel de prestatie- en communicatievermogens van de cliënt in het dagelijkse leven te verbeteren. Logopedie bestaat uit evaluatie, het plannen en uitvoeren van een behandeling middels individuele therapie of groepstherapie, en de voorlichting en consultatie van de mensen om de cliënt heen. Logopedie mag alleen worden gegeven door een erkende logopedist.

Wanneer is het nodig om contact met een logopedist op te nemen?

Het is noodzakelijk om contact met een logopedist op te nemen als er sprake van het volgende is:

  • De ouder of een ander iemand in de omgeving van het kind heeft zorgen over taal(ontwikkeling), communicatie of interactie van het kind.

  • Een stoornis of vertraging in de taal, spraak of communicatie van het kind veroorzaakt problemen in vriendschappen, in het gevoelsleven, met het zelfvertrouwen en met participeren in het dagelijkse leven. Bij kleine kinderen kunnen deze secundaire problemen zich bijvoorbeeld uiten in driftbuien, omdat het kind zich niet verstaanbaar kan maken. Het kind kan zich ook terugtrekken omdat hij/zij niet begrijpt wat is gezegd of zich niet kan uiten. Bij oudere kinderen kunnen problemen met taal zich manifesteren in uitdagend gedrag.

  • De ontwikkeling van de taal van het kind afwijkt van de typische mijlpalen. Zie bijvoorbeeld Mijlpalen spaakontwikkeling en taalontwikkeling.

  • Het kind lijkt problemen in het taalbegrip te hebben.

Wat kan ik doen om mijn kind met taal- of communicatiestoornissen te helpen?

Maak een afspraak om het taal- en communicatievermogen van je kind te laten evalueren

Als je kind problemen in taal, communicatie of interactie heeft, ga direct naar een logopedist voor evaluatie. Sommige mensen denken dat de problemen vanzelf over gaan, en blijven wachten. Sommige problemen gaan wel vanzelf over, maar een groot deel niet. Alleen een professionele partij kan inschatten hoe permanent de problemen zijn en/of wanneer behandeling zou moeten plaatsvinden. Behandeling is effectiever wanneer tijdig wordt begonnen. Daarom is het belangrijk spoedig een logopedist een evaluatie te laten uitvoeren.

Neem deel

Neem actief deel aan de behandeling door aanwezig te zijn bij de taaltherapiesessies en te vragen wat je zelf thuis kunt doen. De taaltherapiesessies zijn slechts een klein deel van het leven van het kind. Taal en spraak zijn zoals andere vaardigheden – alleen door te oefenen wordt men beter. Het oefenen dient in het dagelijkse leven van het kind te gebeuren, niet alleen in de praktijk van de logopedist. Aandacht besteden aan hoe je als een ouder met je kind communiceert is een van de beste manieren om het taalvermogen van je kind te verbeteren.

Geef je kind mogelijkheden om de taal te horen en te gebruiken

Bied in het dagelijkse leven een afwisselende communicatieomgeving aan van goede kwaliteit. Dit betekent dat het taalniveau op het niveau van de moederstaal is en dat er veel sprekers zijn. Dit is belangrijk met name voor kinderen die twee- of meertalig opgroeien. Pauzeer in je eigen communicatie. Zo kan het kind initiatief nemen ten aanzien de thema’s die hij/zij interessant vindt. Reageer op deze initiatieven en ga hierop door. Als de zin van het kind niet klopt, zeg die zin opnieuw. Vraag niet aan het kind om de zin te herhalen, maar zorg dat de communicatie vloeiend verder gaat. Naast het ondersteunen van het taalvermogen, dient men het kind mogelijkheden te bieden om de sterke kanten van het kind te versterken en mogelijkheden te creëren voor het kind om een gevoel van overwinning te krijgen. Met een goed zelfvertrouwen is het gemakkelijker om de lastige zaken te oefenen en met moeilijkheden in het taalvermogen om te gaan.

Eis behandeling

In sommige gebieden is er een gebrek aan logopedisten. Dit kan de toegang tot evaluatie en behandeling vertragen of hinderen. Als je kind problemen met taal heeft, eis dan toegang tot evaluatie en behandeling. Als de problemen met taal niet herkend of erkend worden, niet behandeld worden of als ze lang duren, zijn er risico’s op het volgende: zwakke prestatie op school, matige academische vaardigheden en problemen in het werkende leven.