Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla

Pe 13.9.2024, klo 8.30-16.30

Webinaari

Webinaarin hinta on €349 sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.8.

”Hyvä ja looginen kokonaisuus, jota voi hyödyntää omassa työssä. Kurssista sai paljon konkreettisia keinoja omaan työhön, se oli todella käytännönläheinen.”

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen tavoite on tarjota tietoa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta lapsilla ja nuorilla (1-16v), joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellisiä vaikeuksia. Tämä käytännönläheinen päivä tarjoaa kokonaiskuvan puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävistä keinoista sekä tietoa yksittäisistä terapiatekniikoista. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa yhdistää uutta tietoa tähän kokonaiskuvaan ja soveltaa oppimaansa asiakastyössä. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.

Koulutuspäivän aikana käsitellään puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyviä riskejä ja käydään läpi kolme eri osa-aluetta, joihin puheen ymmärtämisen kuntoutus voi keskittyä. Keskeisin sisältö on puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävät terapiatekniikat, niiden näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus. Lisäksi kerrotaan lapsen iän merkityksestä suhteessa käytettäviin keinoihin sekä käydään läpi kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät opitun perusteella terapiasuunnitelmaa yhdelle asiakkaalleen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevan väitöskirjansa kirjallisuuskatsauksiin. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on €349 (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Koulutus järjestetään kun osallistujia on vähintään 8. Paikkoja webinaariin on enimmillään 40. Mikäli ilmoittautumisia ei tule riittävästi, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Mitä riskejä puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyy?

Kenestä puhutaan, kun puhutaan lapsista, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia? Termien määrittelyä (specific language impairment versus developmental language disorder).

Voidaanko puheen ymmärtämistä kuntouttaa? Aiempi tutkimustieto puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta.

Harjoitus: Puheen ymmärtämisen kuntoutukseen tähtäävät terapiatekniikat.

Tehtävän purku yhdessä.

Puheen ymmärtämisen kuntoutuksen konseptualisointi. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä.

Lapsen kommunikointiympäristön muokkaamisen keinot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Lapsen kielen vahvistamisen interventiot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Lapsen kielen prosessoinnin kehittämiseen tähtäävät interventiot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Viitekehys puheen ymmärtämisen kuntoutuksen menetelmistä. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä. Kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää.

Lapsen ikä suhteessa osa-alueisiin ja lähestymistapoihin. Implisiittiset ja eksplisiittiset keinot sekä mahdollinen selittävä tekijä: Procedural deficit hypothesis.

Omien asiakastapausten suhteutusta opittuun, alustavan kuntoutussuunnitelman tekoa opitun pohjalta yksin ja parityöskentelynä.

Tehtävän purku ryhmässä.

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua.

Kielelliset vaikeudet, riskit versus suojaavat tekijät.

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Suosittelijat

  Rena Lyons, Senior Lecturer & Head of Discipline, National University of Ireland Galway, School of Health Sciences, Discipline of Speech & Language Therapy

  Anne-Lise Rygvold, Professor Emerita, University of Oslo, Department of Special Needs Education

  Sinikka Hannus, johtava puheterapeutti, Vantaan kaupunki

  Päivi Lehmusvuori, johtava puheterapeutti, Helsingin kaupunki

  Maiju Laitinen, aluepäällikkö, puheterapeutti, CogniMed

  Olli Liukkonen, toimitusjohtaja, puheterapeutti, Premera

  Palautetta koulutuksesta

  ”Ainutlaatuinen kurssi/koulutus, jolle on ollut todella paljon tarvetta!”

  ”Paljon tuoretta tietoa menetelmien vaikuttavuudesta kompaktissa paketissa.”

  ”Rakenne hyvin mietitty: edeten kliinisestä käytännöstä teoriaan ja viitekehykseen. Aihe kerrassaan tärkeä ja ainutlaatuinen: ensimmäinen ymmärtämiseen keskittyvä koulutus 27v jatkuneella uralla!”

  ”Paljon siirrettävää kliiniseen työhön.”

  ”Hyvä, tieteelliseen ja tutkittuun pohjaan nojaava koulutus!”

  ”Juuri sitä, mitä toivoin – ja enemmänkin”

  ”Kiitos koulutuksesta, sain tästä paljon työkaluja kliiniseen työhöni!”

  ”Paljon hyvää. Kouluttajan asiantuntemus niin tutkimuksien / teoriataustan että käytännön kliinisen työn tekemisestä oli ”se anti”! Oman asiakastapauksen käsittelyyn annettu aika plussaa.”

  ”Tosi informatiivinen, selkeä, erittäin hyvä!”

  ”Koulutus tarjosi tutkimustietoa sekä käytännön vinkkejä, joita työssä pääsee hyödyntämään. Teema koskettaa jollain tasolla kaikkia asiakkaitamme ja on tärkeä aihe.”

  ”Loistava”

  ”Hyvä ja looginen kokonaisuus, jota voi hyödyntää omassa työssä. Kurssista sai paljon konkreettisia keinoja omaan työhön, se oli todella käytännönläheinen.”

  ”Perhanan hyvä koulutus! :D”