Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla

Webinaari, ti 12.3.2024, klo 9-17

Webinaarin hinta on €349 sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2.

Webinaari, pe 13.9.2024, klo 8.30-16.30

Webinaarin hinta on €349 sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.8.

”Hyvä ja looginen kokonaisuus, jota voi hyödyntää omassa työssä. Kurssista sai paljon konkreettisia keinoja omaan työhön, se oli todella käytännönläheinen.”

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen tavoite on tarjota tietoa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta lapsilla ja nuorilla (1-16v), joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellisiä vaikeuksia. Tämä käytännönläheinen kurssi tarjoaa kokonaiskuvan puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävistä keinoista sekä tietoa yksittäisistä terapiatekniikoista. Kurssin jälkeen osallistuja osaa yhdistää uutta tietoa tähän kokonaiskuvaan ja soveltaa oppimaansa asiakastyössä. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.

Koulutuspäivän aikana käsitellään puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyviä riskejä, käydään läpi kolme eri osa-aluetta, joihin puheen ymmärtämisen kuntoutus voi keskittyä sekä käydään läpi mahdolliset puheen ymmärtämisen kuntoutukseen käytettävät terapiatekniikat, niiden näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus. Lisäksi kerrotaan lapsen iän merkityksestä suhteessa käytettäviin keinoihin ja käydään läpi kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää. Työpajan aikana osallistujat tekevät opitun perusteella kuntoutussuunitelman yhdelle asiakkaalleen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevan väitöskirjansa kirjallisuuskatsauksiin. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Workshopin hinta on €349 (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Mahdollisuutta paperilaskutukseen ei ole. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 8. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 40. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Mitä riskejä puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyy?

Kenestä puhutaan, kun puhutaan lapsista, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia? Termien määrittelyä (specific language impairment versus developmental language disorder).

Voidaanko puheen ymmärtämistä kuntouttaa? Aiempi tutkimustieto puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta.

Harjoitus: Puheen ymmärtämisen kuntoutukseen tähtäävät terapiatekniikat.

Tehtävän purku yhdessä.

Puheen ymmärtämisen kuntoutuksen konseptualisointi. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä.

Lapsen kommunikointiympäristön muokkaamisen keinot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Lapsen kielen vahvistamisen interventiot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Lapsen kielen prosessoinnin kehittämiseen tähtäävät interventiot. Näytön vahvuus, menetelmien vaikuttavuus ja käytännön vinkkejä.

Viitekehys puheen ymmärtämisen kuntoutuksen menetelmistä. Kolme eri osa-aluetta, joihin kuntoutus voi keskittyä. Kaksi lähestymistapaa, joita kuntoutuksessa voidaan käyttää.

Lapsen ikä suhteessa osa-alueisiin ja lähestymistapoihin. Implisiittiset ja eksplisiittiset keinot sekä mahdollinen selittävä tekijä: Procedural deficit hypothesis.

Omien asiakastapausten suhteutusta opittuun, alustavan kuntoutussuunnitelman tekoa opitun pohjalta yksin ja parityöskentelynä.

Tehtävän purku ryhmässä.

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua.

Kielelliset vaikeudet, riskit versus suojaavat tekijät.

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Suosittelijat

  National University of Ireland Galway, School of Health Sciences, Discipline of Speech & Language Therapy, Senior Lecturer & Head of Discipline, Dr. Rena Lyons

  University of Oslo, Department of Special Needs Education, Professor Emeritus, Anne-Lise Rygvold

  Vantaan kaupunki, Terveyspalvelut, Kuntoutus / Puheterapia, Johtava puheterapeutti Sinikka Hannus

  Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Perheiden erityispalvelut, Lasten puheterapia, Johtava puheterapeutti Päivi Lehmusvuori

  CogniMed, Aluepäällikkö, puheterapeutti Maiju Laitinen

  Premera, toimitusjohtaja, puheterapeutti Olli Liukkonen

  Palautetta koulutuksesta

  ”Ainutlaatuinen kurssi/koulutus, jolle on ollut todella paljon tarvetta!”

  ”Paljon tuoretta tietoa menetelmien vaikuttavuudesta kompaktissa paketissa.”

  ”Rakenne hyvin mietitty: edeten kliinisestä käytännöstä teoriaan ja viitekehykseen. Aihe kerrassaan tärkeä ja ainutlaatuinen: ensimmäinen ymmärtämiseen keskittyvä koulutus 27v jatkuneella uralla!”

  ”Kompakti kokonaisuus, ryhmätyöt antoisia, kerrankin aikaa pohtia kliinisiä asioita teoreettisemmin.”

  ”Paljon siirrettävää kliiniseen työhön.”

  ”Hyvä ja looginen kokonaisuus, jota voi hyödyntää omassa työssä. Kurssista sai paljon konkreettisia keinoja omaan työhön, se oli todella käytännönläheinen.”

  ”Aihetta käsiteltiin tieteelliseltä pohjalta, asiat esitettiin selkeästi, rauhallisesti, mutta hyvin edeten. Tuli kattavasti tietoa tutkimuksen nykytilanteesta + käytännön vinkkejä.”