Vuorovaikutus2018-08-29T08:58:41+00:00

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Sirpa Tarvaisen perustama yritys, joka tarjoaa koulutusta pääasiassa ammattilaisille viimeaikaiseen tieteelliseen tietoon perustuen. Yrityksen visio on linkittää tutkimustieto käytännön työhön, vahvistaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa puheterapiakuntoutusta ja korkeatasoisen puheterapiakuntoutuksen avulla parantaa niiden yksilöiden tulevaisuudennäkymiä, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Kurssit

Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus järjestää luentoja, koulutuksia ja työpajoja puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta lapsilla ja nuorilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Koulutukset on suunnattu ammattilaisille, erityisesti puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kielellisten taitojen arvioinnin ja kuntoutuksen parissa.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä jokapäiväisessä elämässä. Se sisältää tutkimuksen, kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen yksilö- tai ryhmäterapiana sekä lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Puheterapiaa saa tarjota vain laillistettu puheterapeutti.

”Tärkeä ja ajankohtainen kurssi! En ole koko urani aikana kuullut Suomessa tutkittua tietoa kuullun ymmärtämisen kuntoutusmenetelmistä. — Nyt osaan perustella paremmin, miksi teen sitä, mitä teen!”

Tilaa uutiskirje

niin kuulet ensimmäisenä uusista koulutuksista.

Email

Viimeaikaiset twiitit