Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Sirpa Tarvaisen perustama yritys, joka tarjoaa koulutusta ammattilaisille viimeaikaiseen tieteelliseen tietoon perustuen. Yrityksen visio on linkittää tutkimustieto käytännön työhön, vahvistaa tieteelliseen näyttöön perustuvia käytänteitä ja siten parantaa yksilöiden tulevaisuudennäkymiä, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutukset

Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus järjestää luentoja, koulutuksia ja työpajoja pääasiassa puheen ymmärtämisen tukemisesta lapsilla ja nuorilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellisiä vaikeuksia. Koulutukset on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa terveydenhuollon, opetustoimen tai varhaiskasvatuksen puolella.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä jokapäiväisessä elämässä. Se sisältää tutkimuksen, kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen yksilö- tai ryhmäterapiana sekä lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Puheterapiaa saa tarjota vain laillistettu puheterapeutti.

”Tärkeä ja ajankohtainen kurssi! En ole koko urani aikana kuullut Suomessa tutkittua tietoa kuullun ymmärtämisen kuntoutusmenetelmistä. — Nyt osaan perustella paremmin, miksi teen sitä, mitä teen!”

Tilaa uutiskirje

niin pääset lukemaan pohdintoja ammatillisista teemoista ja kuulet ensimmäisenä uusista koulutuksista. Tässä noin neljästi vuodessa lähetettävässä uutiskirjeessä kuulet myös tarjouksista ja osallistut arvontaan maksuttomasta koulutuksesta kunhan uutiskirjeen tilaajamäärä ylittää 500.

    Email