Tulevat koulutukset opettajille

Seuraava koulutusajankohta ei ole vielä tiedossa

”Todella tärkeä aihe, josta tietoa on ollut saatavilla niukasti. Luennoitsijan ammattitaito ja tieto aiheesta harvinaisen hyvä! Käytännönläheisyydestä erityiskiitos!”

Kuinka voin auttaa oppilaita, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia?

Kurssi-info

Ongelmat puheen ymmärtämisessä vaikeuttavat koulussa pärjäämistä. Ymmärtäminen voi olla puutteellista esimerkiksi kehityksellisestä kielihäiriöistä tai kaksikielisyydestä johtuen. Tämä käytännönläheinen koulutus tarjoaa tietoa näyttöön perustuvista keinoista tukea oppilaita, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia, niin ryhmämuotoisesti kuin yksilöllisesti. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on entistä paremmat valmiudet tukea oppilaita omassa työssään. Tilaisuus on suunnattu erityisesti erityisopettajille, laaja-alaisille erityisopettajille, luokanopettajille ja perusopetuksen S2-opettajille.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi puheen ymmärtämiseen vaadittavat taidot ja ymmärtämisen vaikeuksiin liittyvät riskit. On olemassa kolme eri osa-aluetta, joihin vaikuttamalla voidaan tukea puheen ymmärtämistä. Nämä kolme osa-aluetta ja yksittäiset keinot tukea oppilaita käydään läpi. Lisäksi kerrotaan lapsen iän merkityksestä suhteessa käytettäviin keinoihin ja käydään läpi kaksi lähestymistapaa, joita tukemisessa voidaan käyttää. Päivän aikana osallistujat pohtivat opitun perusteella kuinka voisivat soveltaa oppimaansa oppilaansa tai luokkansa kanssa. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma oppilastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, lyhyt kuvaus kielellisistä vaikeuksista sekä niiden vaikutus luokassa toimimiseen ja oppimiseen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, Suomessa ja Alankomaissa laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevan väitöskirjansa kirjallisuuskatsaukseen. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Workshopin hinta on 239e (sis. alv 24%). Koulutukseen kuuluu sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään sähköpostitse tai oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 10. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 40. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Workshopin sisältö

Mitä on puheen ymmärtäminen?

Mistä puheen ymmärtämisen vaikeudet voivat johtua?

Miten kielelliset ongelmat heijastuvat koulusuoriutumiseen?

Mitä riskejä puheen ymmärtämisen vaikeuksiin liittyy?

Harjoitus: Puheen ymmärtämisen tukeminen

Tehtävän purku yhdessä

Puheen ymmärtämisen tukemisen konseptualisointi. Kolme eri osa-aluetta, joihin tuki voi keskittyä.

Lapsen kommunikointiympäristön muokkaaminen. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Lapsen kielen vahvistaminen. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Lapsen kielen prosessoinnin kehittäminen. Näytön vahvuus ja menetelmien vaikuttavuus.

Viitekehys puheen ymmärtämisen tukemisesta. Kolme eri osa-aluetta, joihin tuki voi keskittyä. Kaksi lähestymistapaa, joita tukemisessa voidaan käyttää.

Lapsen ikä suhteessa osa-alueisiin ja lähestymistapoihin. Implisiittiset ja eksplisiittiset keinot sekä mahdollinen selittävä tekijä: Procedural deficit hypothesis.

Omien oppilastapausten suhteutusta opittuun, alustavan suunnitelman tekoa opitun pohjalta yksin ja parityöskentelynä

Tehtävän purku ryhmässä

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua

Kielelliset vaikeudet, riskit versus suojaavat tekijät

Ilmoittaudu mukaan

    Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

    Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.