Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla, osa II

Webinaari, 28.9.2021, klo 9-17

Koulutus on loppuunmyyty.

Webinaari, 16.3.2022, klo 9-17

Webinaarin hinta on €349 sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2.

Tietoa koulutuksesta

Tämä käytännönläheinen koulutus on jatkoa Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –työpajalle. Koulutus syventää kokonaiskuvaa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta sekä tarjoaa tietoa uusista terapiatekniikoista. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –työpajan käyminen on edellytys tälle kurssille osallistumiselle.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi, onko puheen tuottoon tai ymmärtämiseen painottuvien kielihäiriöiden ero laadullinen vai määrällinen, sekä se miten puheen tuoton ja ymmärtämisen yhteys tulisi huomioida kuntoutuksessa ja menetelmien valinnassa. Koulutuspäivän pääsisältö on puheen ymmärtämisen eri osa-alueisiin kohdentuvat uudet kuntoutusmenetelmät, niiden näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus. Päivän aikana käydään myös läpi mitä tutkimuksen perusteella voidaan sanoa puheen ymmärtämiseen liittyvien taitojen kuntoutuksen järjestyksestä. Koulutuksen anti nivotaan omaan työhön pohtimalla päivän aikana opittua suhteessa omaan asiakastapaukseen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevaan väitöskirjaansa. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on 349€ (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali. Muissa kuin webinaareissa koulutukseen kuuluu myös aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot sekä mahdollinen erityisruokavalio. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Työpaja järjestetään kun osallistujia on vähintään 10. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 40. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Ovatko puheen tuottoon tai ymmärtämiseen painottuva kielihäiriö laadullisesti vai määrällisesti erilaisia?

Jos tuotto ja ymmärtäminen ovat vahvassa yhteydessä keskenään, mitä se tarkoittaa kuntoutuksen kannalta?

Kuntouttaisinko puheen tuottoa ja ymmärtämistä yhdessä vai erikseen?

Uusia keinoja lapsen kommunikointiympäristön muokkaamiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Uusia keinoja lapsen kielellisten taitojen vahvistamiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Uusia keinoja lapsen kielen prosessoinnin kehittämiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Mitä voidaan sanoa puheen ymmärtämiseen liittyvien taitojen kuntouttamisen järjestyksestä?

Päivitetty viitekehys puheen ymmärtämisen kuntoutuksen menetelmistä

Oman asiakastapauksen suhteutusta päivän aikana opittuun, kuinka voisin ottaa uusia menetelmiä käyttöön omassa työssäni. Pohdintaa yksin sekä parin kanssa työskentelyä.

Tehtävän purku yhdessä.

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua.

Kehityksellisen kielihäiriön ennaltaehkäisy

Ilmoittaudu mukaan

    Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

    Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.