Puheen ymmärtämisen kuntoutus
lapsilla ja nuorilla, osa II

Ti 1.10.2024, klo 8.30-16.30

Webinaari

Webinaarin hinta on €349 sisältäen sähköisen materiaalin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.9.

Tietoa koulutuksesta

Tämä käytännönläheinen koulutus on jatkoa Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –koulutukselle. Koulutus syventää kokonaiskuvaa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta sekä tarjoaa tietoa uusista terapiatekniikoista. Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –webinaarin käyminen on edellytys tähän koulutukseen osallistumiselle.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi, onko puheen tuottoon tai ymmärtämiseen painottuvien kielihäiriöiden ero laadullinen vai määrällinen, sekä se miten puheen tuoton ja ymmärtämisen yhteys tulisi huomioida kuntoutuksessa ja menetelmien valinnassa. Koulutuspäivän pääsisältö on puheen ymmärtämisen eri osa-alueisiin kohdentuvat uudet kuntoutusmenetelmät, niiden näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus. Päivän aikana käydään myös läpi mitä tutkimuksen perusteella voidaan sanoa puheen ymmärtämiseen liittyvien taitojen kuntoutuksen järjestyksestä. Koulutuksen anti nivotaan omaan työhön pohtimalla päivän aikana opittua suhteessa omaan asiakastapaukseen. Jokaista osallistujaa pyydetään siksi ottamaan yksi oma asiakastapaus mukaan. Tarvittavat tiedot ovat ikä, esitiedot suppeasti, kielelliset vaikeudet ja niiden vaikutus arkeen.

Kouluttaja on Sirpa Tarvainen, FM, laillistettu puheterapeutti ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Koulutuksen sisältö perustuu tekeillä olevaan väitöskirjaansa. Tähän yhdistyy kokemus kliinisestä asiakastyöstä lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Koulutuksen hinta on 349€ (sis. alv 24%). Koulutukseen sisältyy sähköinen luentomateriaali. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@takingturns.eu tai puhelimitse numerosta +358407090976. Ilmoittautumisia pyydetään oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, (maksajan) osoite ja laskutustiedot. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarpeen tullen siirtää toiselle. Lasku toimitetaan osallistujille sähköpostitse tai verkkolaskuna. Webinaari järjestetään kun osallistujia on vähintään 8. Paikkoja koulutukseen on enimmillään 40. Mikäli ilmoittautumisia ei tule riittävästi, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutus on yksi viidestä päivästä, joista voit koota viiden koulutuspäivän kokonaisuuden.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

Ovatko puheen tuottoon tai ymmärtämiseen painottuva kielihäiriö laadullisesti vai määrällisesti erilaisia?

Jos tuotto ja ymmärtäminen ovat vahvassa yhteydessä keskenään, mitä se tarkoittaa kuntoutuksen kannalta?

Kuntouttaisinko puheen tuottoa ja ymmärtämistä yhdessä vai erikseen?

Uusia keinoja lapsen kommunikointiympäristön muokkaamiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Uusia keinoja lapsen kielellisten taitojen vahvistamiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Uusia keinoja lapsen kielen prosessoinnin kehittämiseen. Näytön vahvuus ja menetelmien tehokkuus.

Mitä voidaan sanoa puheen ymmärtämiseen liittyvien taitojen kuntouttamisen järjestyksestä?

Päivitetty viitekehys puheen ymmärtämisen kuntoutuksen menetelmistä

Oman asiakastapauksen suhteutusta päivän aikana opittuun, kuinka voisin ottaa uusia menetelmiä käyttöön omassa työssäni. Pohdintaa yksin sekä parin kanssa työskentelyä.

Tehtävän purku yhdessä.

Tiedon suhteuttaminen aiemmin opittuun, keskustelua.

Kehityksellisen kielihäiriön  ennaltaehkäisy.

Ilmoittaudu mukaan

  Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisoikeuden voi tarvittaessa siirtää toiselle. Mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidättää järjestäjä oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

  Suosittelijat

  Olli Liukkonen, toimitusjohtaja ja puheterapeutti, Premera

  Kommentteja koulutuksesta

  “Toiveena oli mahdollisimman paljon työkaluja käytännön työhön helpottamaan ajoittain niin laajaa ja epäselvää puheen ymmärtämisen kuntouttamista. Tähän koulutus vastasi täydellisesti, ja tuntuu, että yhdessä ensimmäisen osan kanssa tämä syvensi taitoja huomattavasti.”

  “Koulutus oli todella antoisa ja hyvä. Tätä koulutuskokonaisuutta suosittelen kollegoille, sillä tämä on ollut itselleni yksi tärkeimmistä koulutuksista 🙂 “

  “Tästä koulutuksesta saa ideoita ja menetelmiä monille asiakkaille ja sovelletuna näitä pystyy ohjaamaan myös lähiympäristöön. Koulutus oli hyvin jäsennelty, ja vaikka teoriatietoa oli paljon, päivän lopuksi oli kuitenkin pystynyt painamaan mieleen ne tällä hetkellä itselle olennaiset asiat.”

  “Varsin onnistunut kokonaisuus. Paljon asiaa, monipuolinen sisältö. Oikein hyvä täydennys ensimmäiseen koulutuspäivään, tykkäsin jatkumosta. Päivän aikana tuli sopivassa suhteessa kertausta sekä uutta tietoa. Sain uusia ideoita ja vinkkejä asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamiseen.”

  “Ihana, selkeä, kannustava ja inspiroiva koulutus, joka antaa varmuutta omalle työlle.”

  “Sain jälleen paljon uutta tietoa sekä myös vahvistusta aikaisemmalle tiedolle ja omalle tekemiselleni. On aina hienoa saada tutkittua tietoa siitä, mitkä menetelmät ovat toimivia. Taukotila ja pienryhmäkeskustelut mahdollistivat myös kollegoiden tapaamisen, mikä on aina virkistävää näin työtään hyvin yksin yleensä tekevälle.”

  “Sain uusia ajatuksia ja ideoita heti asiakkaiden kanssa käyttöön otettavaksi.”

  “Informatiivinen ja käytännönläheinen koulutus, sopivasti kertausta ja uutta asiaa.”

  “Runsaasti lisämateriaalia tulossa vielä sähköpostilla. 🙂 “

  “Koulutus oli jälleen innostava sekä siitä sai lisää paljon kaivattuja näyttöön perustuvia työkaluja omaan työhön.”

  “Yhtä super kuin ykkösosa, kiitos!”